Fejlkoder på AEG hårde hvidevarer

De opgivne fejlkoder må kun opfattes som retningsgivende. AEG kan ændrer disse koder med fremkomsten af nye apparater, ligesom der kan forekomme specielle fejlkoder nogle de enkelte modeller.

 

Vaskemaskiner - Nyere modeller

 

Vaskemaskiner  - Ældre modeller

 

AEG vaskemaskiner - nyere modeller
 

Fejlkode      Årsag Løsningsforslag
E10
E11
E12
E13
Vandindtagningsfejl
 • Undersøg om der er åbnet for vandhanen og evt. om vandtrykket er faldet (kan være pga. tilkalkning).
 • Kontroller om tilgangsslangen er bøjet, samt placeret i den anbefalede højde.
 • Kontroller vandtrykket fra vandhanen.
  • Afmonterer tilløbsslangen.
  • Placer en spand eller lignenede under vandhanen.
  • Der skal strømme ca. 10 l vand pr. minut ud af den helt åbnede vandhane. 
 • Rengør filteret i tilløbsslangen ved vandhanen og hvis der er filter i vandventil hvor tilløbsslange er skruet på vaskemaskinen, skal dette også være rent.
  Find ny AEG tilgangsslange her.
 • Hvis er monteret en aquastop kan årsagen være at denne er blokeret og ikke giver vand.
  Find ny AEG tilgangsslange her.
 • Bruseplade som giver vand til sæbeskuffen kan være kalket til. Brusepladen kan du typisk komme til ved at fjerne toppladen på vaskemaskinen.
  Find ny AEG vaskemaskine bruseplade.
 • Kontroller også afløbsforhold, da det også kan have indflydelse på maskinens vandindtag.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.
E20
E21
E22
E23
E24
Fejl ved udpumpning
 • Kontroller om trevlefilteret eller kondensator skal renses.
 • Udpumpningsfejl kan skyldes brug af for meget sæbe.
  • Slukke for maskinen og vente nogle timer til skummet er opløst.
  • Kør derefter en kogevask uden sæbe.
 • Kontroller gennemløb i afløbslangen. 
  Vigtigt: Udsivende vand kan være meget varmt.
  • Sluk for vaskemaskinen og træk netstikket ud af kontakten.
  • Kontroller om afløbsslangen er monteret i den korrekte højde og uden knæk og snoninger.
  • Løsn afløbsslangen og træk den af. Der kommer sikkert lidt vand ud.
  • Rengør afløbsslangen og vandlåsens styretap.
  • Monter afløbsslangen på vaskemaskinen, hold enden i en spand og start et tømmeprogram.
  • Tilslut afløbsslangen til vandlåsen igen, og kontroller, om forbindelsen er tæt.
  • Start en kogevask uden sæbe for, at rense afløbssystemet.
   Find ny AEG afløbsslange.
 • Undersøg om afløbspumpen er blokeret. 
  Vigtigt: Udsivende vand kan være meget varmt.
  • Sluk for vaskemaskinen og træk netstikket ud af kontakten.
  • Afmonter pumpelåg og rengør pumpen indvendigt, gevind på pumpelåg og pumpehus (pumpevinge skal kunne dreje frit).
  • Sæt pumpelåg på igen.
  • Hæld 1 liter vand i sæberum til kontrol af tæthed og funktion.
  • Kontroller tæthed og start et tømmeprogram.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.

E30
E31
E32

Utæthed, skum i vandsystemet eller fejl på niveaukontrol
 • Problemet kan skyldes at der har været overdrevent skumdannelse pga. overdosering med vaskemiddel.
  • Sluk maskinen og lad den hvile nogle timer til skummet har lagt sig og prøv derefter maskinen igen.
 • Problemet kan skyldes at sæbeskuffen eller brusepladen over skuffen er beskidt eller tilkalket, derved kan vandet løbe andre steder hen end tilsigtet.
  • Rengøre skuffen som anvist i din brugsanvisning, tjek om der er vand i bundbakken, og prøv derefter maskinen igen.
   Se nedenstående for hvordan man skal tømme vand ud af bunden.
 • Hvis der har været tøj i klemme mellem lågen og maskinen, kan den blive utæt ved døren og vand kan løbe ned i bundbakken.
  Se nedenstående for hvordan man skal tømme vand ud af bunden.
 • Hvis maskinen har et trævlefilter kan det være blokeret eller ikke spændt nok efter rengøring.
  • Afmonter filteret og rengør det som anvist i din brugsanvisning.
  • Kontroller om filteret er beskadiget.
  • Hvis filteret er rent, monteres det igen og spændes godt til med hånden.
 • Kontroller tilslutningen af tilgangsslangen på vandhanen og maskinen. Utæthed på slangen kan føre til, at vandet løber ind i maskinen ved bagpladen. 
  Se nedenstående for hvordan man skal tømme vand ud af bunden.
  Find ny AEG tilgangsslange her.
 • Fejlen kan skyldes maskinens lågepakninger utæt. Der må ikke være skader, revner eller huller i bælgen.
  Find ny lågepakning her.
 • Kontroller niveaukontrol.
  Find ny niveaukontrol her.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.

Hvis der er kommet vand i bunden af maskinen skal man gøre følgende

 • Frakobl maskinen fra vand og strøm
 • Læg et håndklæde bagved vaskemaskinen på gulvet.
 • Vip maskinen lidt bagover, så der er ca. 10-15 cm mellem gulvet og fodsparket foran.
 • Hold den der i ca 30-40 sekunder indtil bundbakken er tømt.
 • Tilslut maskinen igen og start et vaskeprogram.
E33
E34
Fejl på varmelegeme eller styring
 • Kontroller varmelegeme og NTC føler (sidder monteret i varmelegeme). Når maskinen melder denne type fejl er det næsten altid varmelegemet som er gået i stykker, ikke NTC føleren.
  Find nyt varmelegeme til AEG herNTC føler kan findes her.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.
E35
Vandet løber over
E36
E37
Elektronik fejl
 • Kontroller stik, ledninger og forbindelser.
  Kontakt en montør.
E38
Niveaufejl
E39

Elektronik fejl

 • Mulig fejl på print. Kontakt en montør.

E40
E41
E42
E43
E44
E45

Fejl på dørlås
 • Kontroller at lågen er lukket korrekt og evt. give døren et fast tryk. Der kan normalt høres et klik.
 • Kontroller om vasketøj er kommet i klemme mellem lugen og maskinen.
 • Hvis der er for meget tøj i maskinen (overfyldt), så kan tøjet trykke så meget på døren, at den ikke kan lukkes.
 • Problemet kan skyldes at den mekaniske børnesikring i døren er aktiveret (hvis maskinen har en sådan).
 • Dørlåsen er muligvis defekt og skal udskiftes.
  Find ny dørlås til AEG vaskemaskine
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.
E50
E51
E52
E53
E54
E57
E58
E58
Motorfejl

E5A
E5C
E5d
E5E

E5F
E5H

Inverter fejl
 • Mulig fejl på inverters printkort eller hovedprint. Kontakt en montør.
E60
E61
E62
E63
E64
E66
E68
E69
Fejl på varmelegeme
C7
F7
E70
E71
E72
E73
E74
Fejl på NTC føler i varmelegemet
 • Når maskinen melder denne type fejl er det næsten altid varmelegemet som er gået i stykker, ikke NTC føleren.
  Find nyt varmelegeme til AEG vaskemaskine, NTC føler kan findes her.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.

E80
E82
E83

Fejl i programvælger
 • Vaskemaskinen er sansynligvis startet med programvælgeren midt mellem to vaskeprogrammer.
  • Sluk maskinen
  • Prøv at dreje programvælgeren.
  • Start programmet forfra.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.
E84
E85
Defekt cirkulationspumpe
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E97
E98
Kommunikationsfejl
 • Nulstil vaskemaskinen ved at tage stikket ud og vent 30 sekunder, tilslut det så igen. 
  Det samme resultat kan opnås ved at afbryde for strømmen i din sikringstavle.
 • Tilslut vaskemaskinen, tænd og vælg et program.
 • Mulig fejl på et printkort. Kontakt en montør.
E9C
E9d
E9F
E9H
Printkort fejl
 • Mulig fejl på et printkort. Kontakt en montør.
EA1
EA6
Defekt ved tromle
Eb0
Ebo
EB1
EB2
EB3
Driftsspændingen fejl
 • Kan skyldes for lav eller høj spændingsforsyning.
  • Tilslutte vaskemaskinen til en anden stikkontakt et andet sted og prøve igen.
 • Problemet kan skyldes, at der anvendes forlængerkabel til at tilslutte apparatet til strømmen.
  • Udskift eller fjern forlængerkabel og prøv igen.
 • Fejlen kan opstå, hvis apparatet ikke er tilsluttet et jordet stik.
  • Kontroller, om produktet er tilsluttet jord i elinstallationen.
  • Tilslut maskinen til et jordet stik og prøv igen.
 • Problemet kan i nogle tilfælde løses ved at nulstille maskinen.
  • Nulstil vaskemaskinen ved at tage stikket ud og vent 30 sekunder, tilslut det så igen. Det samme resultat kan opnås ved at afbryde for strømmen i din sikringstavle. Tilslut vaskemaskinen, tænd og vælg et program.
 • Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du kontakte en montør.
EC1
EC3
Ed1
Ed2
Ed3
Ed4
Ed6
Elektronikfejl
 • Defekt kabelføring eller printkort. Kontakt en montør.
EF0
EFO
Utæthed eller skum i vandsystemet
 • Problemet kan skyldes at der har været overdrevent skumdannelse pga. overdosering med vaskemiddel.
  • Sluk maskinen og lad den hvile nogle timer til skummet har lagt sig og prøv derefter maskinen igen.
 • Problemet kan skyldes at sæbeskuffen eller brusepladen over skuffen er beskidt eller tilkalket, derved kan vandet løbe andre steder hen end tilsigtet.
  • Rengøre skuffen som anvist i din brugsanvisning, tjek om der er vand i bundbakken, og prøv derefter maskinen igen.
   Se nedenstående for hvordan man skal tømme vand ud af bunden.
 • Hvis der har været tøj i klemme mellem lågen og maskinen, kan den blive utæt ved døren og vand kan løbe ned i bundbakken.
  Se nedenstående for hvordan man skal tømme vand ud af bunden.
 • Hvis maskinen har et trævlefilter kan det være blokeret eller ikke spændt nok efter rengøring.
  • Afmonter filteret og rengør det som anvist i din brugsanvisning.
  • Kontroller om filteret er beskadiget.
  • Hvis filteret er rent, monteres det igen og spændes godt til med hånden.
 • Kontroller tilslutningen af tilgangsslangen på vandhanen og maskinen. Utæthed på slangen kan føre til, at vandet løber ind i maskinen ved bagpladen. 
  Se nedenstående for hvordan man skal tømme vand ud af bunden.
  Find ny AEG tilgangsslange her.
 • Fejlen kan skyldes maskinens lågepakninger utæt. Der må ikke være skader, revner eller huller i bælgen.
  Find ny lågepakning her.
 • Kontroller niveaukontrol.
  Find ny niveaukontrol her.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.

Hvis der er kommet vand i bunden af maskinen skal man gøre følgende

 • Frakobl maskinen fra vand og strøm
 • Læg et håndklæde bagved vaskemaskinen på gulvet.
 • Vip maskinen lidt bagover, så der er ca. 10-15 cm mellem gulvet og fodsparket foran.
 • Hold den der i ca 30-40 sekunder indtil bundbakken er tømt.
 • Tilslut maskinen igen og start et vaskeprogram.
EF1
Blokeret afløbsfilter
 • Kontroller gennemløb i afløbslangen. 
  Vigtigt: Udsivende vand kan være meget varmt.
  • Sluk for vaskemaskinen og træk netstikket ud af kontakten.
  • Kontroller, om afløbsslangen er monteret i den korrekte højde og uden knæk og snoninger.
  • Løsn afløbsslangen og træk den af. Der kommer sikkert lidt vand ud.
  • Rengør afløbsslangen og vandlåsens styretap.
  • Monter afløbsslangen, hold enden i en spand og start et tømmeprogram.
  • Tilslut afløbsslangen til vandlåsen igen, og kontroller, om forbindelsen er tæt.
  • Start derefter en kogevask uden sæbe for, at rense afløbssystemet.
   Find ny AEG afløbsslange.
 • Undersøg om afløbspumpen er blokeret. 
  Vigtigt: Udsivende vand kan være meget varmt.
  • Sluk for vaskemaskinen og træk netstikket ud af kontakten.
  • Afmonter pumpelåg og rengør pumpen indvendigt, gevind på pumpelåg og pumpehus (pumpevinge skal kunne dreje frit).
  • Sæt pumpelåg på igen.
  • Hæld 1 liter vand i sæberum til kontrol af tæthed og funktion.
  • Kontroller tæthed og start et tømmeprogram.
EF2
Overforbrug af vaskemiddel
 • Kontroller gennemløb i afløbslangen. 
  Vigtigt: Udsivende vand kan være meget varmt.
  • Sluk for vaskemaskinen og træk netstikket ud af kontakten.
  • Kontroller, om afløbsslangen er monteret i den korrekte højde og uden knæk og snoninger.
  • Løsn afløbsslangen og træk den af. Der kommer sikkert lidt vand ud.
  • Rengør afløbsslangen og vandlåsens styretap.
  • Monter afløbsslangen, hold enden i en spand og start et tømmeprogram.
  • Tilslut afløbsslangen til vandlåsen igen, og kontroller, om forbindelsen er tæt.
  • Start derefter en kogevask uden sæbe for, at rense afløbssystemet.
   Find ny AEG afløbsslange.
 • Undersøg om afløbspumpen er blokeret. 
  Vigtigt: Udsivende vand kan være meget varmt.
  • Sluk for vaskemaskinen og træk netstikket ud af kontakten.
  • Afmonter pumpelåg og rengør pumpen indvendigt, gevind på pumpelåg og pumpehus (pumpevinge skal kunne dreje frit).
  • Sæt pumpelåg på igen.
  • Hæld 1 liter vand i sæberum til kontrol af tæthed og funktion.
  • Kontroller tæthed og start et tømmeprogram.
EF3
Sikkerhedsafbryder har registreret vand i bundkar
 • Problemet kan skyldes at der har været overdrevent skumdannelse pga. overdosering med vaskemiddel.
  • Sluk maskinen og lad den hvile nogle timer til skummet har lagt sig og prøv derefter maskinen igen.
 • Problemet kan skyldes at sæbeskuffen eller brusepladen over skuffen er beskidt eller tilkalket, derved kan vandet løbe andre steder hen end tilsigtet.
  • Rengøre skuffen som anvist i din brugsanvisning, tjek om der er vand i bundbakken, og prøv derefter maskinen igen.
   Se nedenstående for hvordan man skal tømme vand ud af bunden.
 • Hvis der har været tøj i klemme mellem lågen og maskinen, kan den blive utæt ved døren og vand kan løbe ned i bundbakken.
  Se nedenstående for hvordan man skal tømme vand ud af bunden.
 • Hvis maskinen har et trævlefilter kan det være blokeret eller ikke spændt nok efter rengøring.
  • Afmonter filteret og rengør det som anvist i din brugsanvisning.
  • Kontroller om filteret er beskadiget.
  • Hvis filteret er rent, monteres det igen og spændes godt til med hånden.
 • Kontroller tilslutningen af tilgangsslangen på vandhanen og maskinen. Utæthed på slangen kan føre til, at vandet løber ind i maskinen ved bagpladen. 
  Se nedenstående for hvordan man skal tømme vand ud af bunden.
  Find ny AEG tilgangsslange her.
 • Fejlen kan skyldes maskinens lågepakninger utæt. Der må ikke være skader, revner eller huller i bælgen.
  Find ny lågepakning her.
 • Kontroller niveaukontrol.
  Find ny niveaukontrol her.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.

Hvis der er kommet vand i bunden af maskinen skal man gøre følgende

 • Frakobl maskinen fra vand og strøm
 • Læg et håndklæde bagved vaskemaskinen på gulvet.
 • Vip maskinen lidt bagover, så der er ca. 10-15 cm mellem gulvet og fodsparket foran.
 • Hold den der i ca 30-40 sekunder indtil bundbakken er tømt.
 • Tilslut maskinen igen og start et vaskeprogram.
EF4
Lavt vandpåfyldningstryk
 • Undersøg om der er åbnet for vandhanen og evt. om vandtrykket er faldet (kan være pga. tilkalkning).
 • Kontroller vandtrykket fra vandhanen.
  • Afmonterer tilløbsslangen.
  • Placer en spand eller lignenede under vandhanen.
  • Der skal strømme ca. 10 l vand pr. minut ud af den helt åbnede vandhane. 
 • Kontroller om tilgangsslangen er bøjet, samt placeret i den anbefalede højde.
 • Er Aquastop funktionen aktiveret?
  Find ny AEG tilgangsslange her.
 • Er et eventuelt filter er tilstoppet. 
 • Find ny AEG tilgangsslange her.
 • Bruseplade kan være kalket til og skal udskiftes. Brusepladen kan du typisk komme til ved at fjerne toppladen.
  Find ny AEG vaskemaskine bruseplade.
EF5
Registrering af ubalance
 • Er transportbeslag fjernet? I din brugsanvisning der fulgte med maskinen, kan du se hvordan de fjernes.
 • Maskinen er måske ikke i vatter. Løses ved, at justerer maskinens fødder og kontrollere med et vatterpas.
 • Tjek at alle 4 fødder rører gulvet på samme tid, maskinen må ikke kunne vippe.
 • Maskinen kan være overfyldt eller underfyldt.  
  • Undersøg at tøjet ikke klumper sammen, især store dele så som lagner, dynebetræk, hundetæpper osv.
  • Vask store og små stykker vasketøj sammen for at reducere ubalancen.
  • Du kan teste centrifugering ved, at køre et program med tom tromle.
 • Undersøg støddæmpere og ophængsfjedre.
  Find ny AEG støddæmper her.
  Søg efter nye ophængsfjedre her.
EF6
Nulstilling
 • Der skal ikke udføres noget indgreb.
 • Hvis problemet vedbliver, skal hovedprintkortet udskiftes. Kontakt en montør.
EH0
EH1
EH2
EH3
EHO
Fejl på forsyningsspænding
 • Kontroller strømforsyningen ved at tilslutte et andet produkt i samme stik og se, om det virker. Virker det andet produkt heller ikke, er der formentlig problemer med elinstallationen.
 • Nulstil vaskemaskinen ved at tage stikket ud og vent 30 sekunder, tilslut det så igen. Det samme resultat kan opnås ved at afbryde for strømmen i din sikringstavle. Tilslut vaskemaskinen, tænd og vælg et program.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.
EHE
EHF
Defekt sikkerhedskredsløb
 • Defekt kabelføring eller hovedprintkort. Kontakt en montør.

Tilbage til top

 

AEG vaskemaskiner - ældre modeller
 

Fejlkode      Årsag Løsningsforslag
C1
F1
Vandindtagningsfejl
 • Undersøg om der er åbnet for vandhanen og evt. om vandtrykket er faldet (kan være pga. tilkalkning).
 • Kontroller om tilgangsslangen er bøjet, samt placeret i den anbefalede højde.
 • Kontroller vandtrykket fra vandhanen.
  • Afmonterer tilløbsslangen.
  • Placer en spand eller lignenede under vandhanen.
  • Der skal strømme ca. 10 l vand pr. minut ud af den helt åbnede vandhane. 
 • Rengør filteret i tilløbsslangen ved vandhanen og hvis der er filter i vandventil hvor tilløbsslange er skruet på vaskemaskinen, skal dette også være rent.
  Find ny AEG tilgangsslange her.
 • Hvis er monteret en aquastop kan årsagen være at denne er blokeret og ikke giver vand.
  Find ny AEG tilgangsslange her.
 • Bruseplade som giver vand til sæbeskuffen kan være kalket til. Brusepladen kan du typisk komme til ved at fjerne toppladen på vaskemaskinen.
  Find ny AEG vaskemaskine bruseplade.
 • Kontroller også afløbsforhold, da det også kan have indflydelse på maskinens vandindtag.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.

C2
F2

Fejl ved udpumpning
 •  Kontroller om trevlefilteret eller kondensator skal renses.
 • Udpumpningsfejl kan skyldes brug af for meget sæbe.
  • Slukke for maskinen og vente nogle timer til skummet er opløst.
  • Kør derefter en kogevask uden sæbe.
 • Kontroller gennemløb i afløbslangen. 
  Vigtigt: Udsivende vand kan være meget varmt.
  • Sluk for vaskemaskinen og træk netstikket ud af kontakten.
  • Kontroller om afløbsslangen er monteret i den korrekte højde og uden knæk og snoninger.
  • Løsn afløbsslangen og træk den af. Der kommer sikkert lidt vand ud.
  • Rengør afløbsslangen og vandlåsens styretap.
  • Monter afløbsslangen på vaskemaskinen, hold enden i en spand og start et tømmeprogram.
  • Tilslut afløbsslangen til vandlåsen igen, og kontroller, om forbindelsen er tæt.
  • Start en kogevask uden sæbe for, at rense afløbssystemet.
   Find ny AEG afløbsslange.
 • Undersøg om afløbspumpen er blokeret. 
  Vigtigt: Udsivende vand kan være meget varmt.
  • Sluk for vaskemaskinen og træk netstikket ud af kontakten.
  • Afmonter pumpelåg og rengør pumpen indvendigt, gevind på pumpelåg og pumpehus (pumpevinge skal kunne dreje frit).
  • Sæt pumpelåg på igen.
  • Hæld 1 liter vand i sæberum til kontrol af tæthed og funktion.
  • Kontroller tæthed og start et tømmeprogram.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.
C3
F3
Utæthed, skum i vandsystemet eller fejl på niveaukontrol
 • Problemet kan skyldes at der har været overdrevent skumdannelse pga. overdosering med vaskemiddel.
  • Sluk maskinen og lad den hvile nogle timer til skummet har lagt sig og prøv derefter maskinen igen.
 • Problemet kan skyldes at sæbeskuffen eller brusepladen over skuffen er beskidt eller tilkalket, derved kan vandet løbe andre steder hen end tilsigtet.
  • Rengøre skuffen som anvist i din brugsanvisning, tjek om der er vand i bundbakken, og prøv derefter maskinen igen.
   Se nedenstående for hvordan man skal tømme vand ud af bunden.
 • Hvis der har været tøj i klemme mellem lågen og maskinen, kan den blive utæt ved døren og vand kan løbe ned i bundbakken.
  Se nedenstående for hvordan man skal tømme vand ud af bunden.
 • Hvis maskinen har et trævlefilter kan det være blokeret eller ikke spændt nok efter rengøring.
  • Afmonter filteret og rengør det som anvist i din brugsanvisning.
  • Kontroller om filteret er beskadiget.
  • Hvis filteret er rent, monteres det igen og spændes godt til med hånden.
 • Kontroller tilslutningen af tilgangsslangen på vandhanen og maskinen. Utæthed på slangen kan føre til, at vandet løber ind i maskinen ved bagpladen. 
  Se nedenstående for hvordan man skal tømme vand ud af bunden.
  Find ny AEG tilgangsslange her.
 • Fejlen kan skyldes maskinens lågepakninger utæt. Der må ikke være skader, revner eller huller i bælgen.
  Find ny lågepakning her.
 • Kontroller niveaukontrol.
  Find ny niveaukontrol her.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.

Hvis der er kommet vand i bunden af maskinen skal man gøre følgende

 • Frakobl maskinen fra vand og strøm
 • Læg et håndklæde bagved vaskemaskinen på gulvet.
 • Vip maskinen lidt bagover, så der er ca. 10-15 cm mellem gulvet og fodsparket foran.
 • Hold den der i ca 30-40 sekunder indtil bundbakken er tømt.
 • Tilslut maskinen igen og start et vaskeprogram.
C4
F4
Fejl ved udpumpning
 •  Kontroller om trevlefilteret eller kondensator skal renses.
 • Udpumpningsfejl kan skyldes brug af for meget sæbe.
  • Slukke for maskinen og vente nogle timer til skummet er opløst.
  • Kør derefter en kogevask uden sæbe.
 • Kontroller gennemløb i afløbslangen. 
  Vigtigt: Udsivende vand kan være meget varmt.
  • Sluk for vaskemaskinen og træk netstikket ud af kontakten.
  • Kontroller om afløbsslangen er monteret i den korrekte højde og uden knæk og snoninger.
  • Løsn afløbsslangen og træk den af. Der kommer sikkert lidt vand ud.
  • Rengør afløbsslangen og vandlåsens styretap.
  • Monter afløbsslangen på vaskemaskinen, hold enden i en spand og start et tømmeprogram.
  • Tilslut afløbsslangen til vandlåsen igen, og kontroller, om forbindelsen er tæt.
  • Start en kogevask uden sæbe for, at rense afløbssystemet.
   Find ny AEG afløbsslange.
 • Undersøg om afløbspumpen er blokeret. 
  Vigtigt: Udsivende vand kan være meget varmt.
  • Sluk for vaskemaskinen og træk netstikket ud af kontakten.
  • Afmonter pumpelåg og rengør pumpen indvendigt, gevind på pumpelåg og pumpehus (pumpevinge skal kunne dreje frit).
  • Sæt pumpelåg på igen.
  • Hæld 1 liter vand i sæberum til kontrol af tæthed og funktion.
  • Kontroller tæthed og start et tømmeprogram.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.
C6
F6
Niveaukontrol fejl
C7
F7
Fejl på varmelegeme
C8
F8
NTC føler kortsluttet
C9
F9
Ubalance i centrifugering

Nulstilling anbefales på tidlige maskiner. 

Nulstillingsvejledning

 • Start med at lukke lågen og nulindstille programmet. 
 • Tryk på de to knapper øverst (udblødning og forvask).
 • Samtidig drejes programvælgeren mod uret til valg af finvask. Slip de to knapper og fortsæt med at dreje vælgeren mod uret hele vejen rundt (næsten en hel omgang).  
 • Prøv en normal vask.
 • Nulstil kun apparatet en gang. Jævnlig nulstilling kan slide på motoren. 

Hvis displayet stadig viser fejl, så kan der være en fejl på motorens kul

CA
FA
Triac kortsluttet
CB
FB
Sikkerhedsniveau er aktiveret flere gange
CC
Motorfejl
CD
Dørlås fejl
 • Kontroller at lågen er lukket korrekt og evt. give døren et fast tryk. Der kan normalt høres et klik.
 • Kontroller om vasketøj er kommet i klemme mellem lugen og maskinen.
 • Hvis der er for meget tøj i maskinen (overfyldt), så kan tøjet trykke så meget på døren, at den ikke kan lukkes.
 • Problemet kan skyldes at den mekaniske børnesikring i døren er aktiveret (hvis maskinen har en sådan).
 • Dørlåsen er muligvis defekt og skal udskiftes.
  Find ny dørlås til AEG vaskemaskine
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.
CE
Vanddispenser

Ingen melding fra vanddispenser/bruseplade

 • Bruseplade som giver vand til sæbeskuffen kan være kalket til eller stoppet. Brusepladen kan du typisk komme til ved at fjerne toppladen på vaskemaskinen.
  Find ny AEG vaskemaskine bruseplade.
CF
 Programfejl
 • Tjek om maskinen kan køre på et andet program.
 • Mulig fejl på hovedprint. Kontakt en montør.

Tilbage til top

Finder du ikke det du søger, kan vi sikkert hjælpe dig

Kontakt os med informationen fra typeskiltet på support@reservedele.nu eller +45 87 26 23 15