Fejlkoder på Bosch hårde hvidevarer

De opgivne fejlkoder må kun opfattes som retningsgivende. Bosch kan ændrer disse koder med fremkomsten af nye apparater, ligesom der kan forekomme specielle fejlkoder nogle de enkelte modeller.

 

Vaskemaskiner

 

Kondenstørretumbler

 

Tørretumbler

 

Opvaskemaskiner

 

Vaskemaskine pumpe

 

Bosch vaskemaskiner

 

Fejlkode      Årsag Løsningsforslag
"nr0" (Nøglesymbol) / CL
Børnesikringen er aktiveret.
Deaktiver børnesikringen. Henvisninger findes i brugsanvisningen.
F1 / E1
Vandindtagningsfejl

Indløbstid overskredet - fejl kommer efter ca. 4 min.

Kontroller om filter ved vandhane og tilslutning på maskinen er tilstoppet.

Kontroller tilgangsslange. Find ny tilgangsslange med AquaStop her.

F2 / E2
Varmer ikke / Opvarmningstid for lang.

Opvarmningstid overskredet. fejl kommer efter ca. 85 min.

Kontroller varmelegeme og NTC føler (sidder monteret i varmelegeme). Når maskinen melder denne type fejl er det næsten altid varmelegemet som er gået i stykker. Vi anbefaler derfor at skifte varmelegemet og ikke NTC føleren.

Udskift NTC eller varmelegeme. Find nyt varmelegeme til Bosch herNTC føler kan findes her.

F3 / E3
Pumpefejl

Pumpetid overskredet. Fejl kommer efter ca. 6 min.
Undersøg om pumpen eller filteret er blokeret.

Undersøg slanger i forbindelse med afløbspumpen eller om der er knæk på slangen. Find ny afløbsslange her.

Udskift lænsepumpe. Find ny pumpe. 

F4 / E4 / F42 / F43 / F44
Motorfejl

Motor kører ikke rigtigt. Fejl kommer i slutning af program.

Kontroller stik, ledninger og forbindelser til motor.

Kontroller motorkul. Find kul til Bosch vaskemaskine.

F5 / E5
Balancefejl

Fejl kommer efter 8 centrifugeringsforsøg.

For meget tøj i maskine. Undersøg at tøjet ikke klumper sammen, især store dele så som lagner, dynebetræk, hundetæpper osv.

Undersøg støddæmpere og karfjedre.

F6 / E5
Motorkul

Motorfejl.

Kontroller motorkul. Find kul til Bosch vaskemaskine.

F7 / E7
NTC fejl

Fejl kommer ved indkobling af varme.

Kontroller varmelegeme og NTC føler (sidder monteret i varmelegeme). Når maskinen melder denne type fejl er det næsten altid varmelegemet som er gået i stykker. 

Udskift NTC eller varmelegeme. Find nyt varmelegeme til Bosch her, NTC føler kan findes her.

F8 / E8
Dør ikke lukket korrekt

Luk lugen (der høres et tydeligt klik). Især når maskinen er fyldt helt opkan det ske, at lugen ikke lukkes korrekt. Kontroller også, om et stykke vasketøj er kommet i klemme mellem luge og hus.

Kontroller dørlås. Find ny dørlås til Bosch vaskemaskine.

E16 / F16
Låge er ikke låst rigtigt fast

Luk lugen (der høres et tydeligt klik). Især når maskinen er fyldt helt opkan det ske, at lugen ikke lukkes korrekt. Kontroller også, om et stykke vasketøj er kommet i klemme mellem luge og hus.

Kontroller dørlås. Find ny dørlås til Bosch vaskemaskine.

E17 / F17
Vandtilførselstiden er overskredet

Undersøg om der er åbnet for vandhanen.

Sier i vandtilslutning på tilløbs- eller AquaStop-slange er tilstoppet
Rengør sier i vandtilløbsslange. Pas på: Aqua-stop-sikkerhedsanordning indeholder en elektrisk ventil, den må ikke dyppes i vand.

Find ny tilgangsslange med AquaStop her.

For lavt vandtryk
Kontroller vandtrykket direkte på vandhanen med en spand. Der skal strømme ca. 10 l vand pr. minut ud af den helt åbnede vandhane. Kontakt din installatør, hvis vandtrykket er for lavt.

E18 / F18
Problemer med udpumpning

I de fleste tilfælde betyder fejlkoden F18 at trevlefilteret er tilstoppet.

Rengør filtre i afløbsslangen
Vigtigt: Udsivende vand kan være meget varmt (risiko for skoldning). Sæt programvælgeren på <Off>. Træk netstikket ud af kontakten. Kontroller, om afløbsslangen er monteret korrekt uden snoninger. Løsn spændebåndet på vandlåsen, og træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand). Rengør afløbsslangen og vandlåsens styretap. Hold afløbsslangen i en spand, og vælg programmet <Drain>. Tilslut afløbsslangen til vandlåsen igen, og kontroller, om forbindelsen er tæt.

Pumpe er tilstoppet af fremmedlegemer
Rengør pumpe. Pas på: Det udløbende vand kan være meget varmt (fare for forbrænding). Stil programvælger på OFF (aus). Netstik trækkes ud. Åbn serviceklap og tag den aflade vand ud gennem tømningsslange, ellers ved at fjerne pumpelåg langsomt. Rengør indvendigt rum, gevind på pumpelåg og pumpehus (pumpevinge skal kunne dreje frit). Sæt pumpelåg i igen og skru det fast. Hæld 1 liter vand i sæberum til kontrol af tæthed og funktion. Kontroller tæthed og start så program udpumpning.

E19 / F19
Varmetid overskredet
 
E20 / F20
Uventet varme
Nulstil maskinen ved at tænde og slukke for den.
F21
Motor fejl.

I de fleste tilfælde er det motorens kul der skal skiftes. Disse kulstifter sidder på hver sin side af motoren og kan nemt udskiftes. 

Kontroller motorkul. Find kul til Bosch vaskemaskine.

E23 / F23
Sikkerhedsafbryder har registreret vand i bundkar.

Luk for vandhanen.

Undersøg om maskinen er utæt, husk at se i bunden af maskinen.

E26 / F26
Analog tryksensor defekt
 
F27
Tryksensor defekt
 
E28 / F28
Flowsensor defekt
 
E28 / F29
Maskinen registrerer ikke vandindtagningen

Sier i vandtilslutning på tilløbs- eller AquaStop-slange er tilstoppet
Rengør sier i vandtilløbsslange. Pas på: Aqua-stop-sikkerhedsanordning indeholder en elektrisk ventil, den må ikke dyppes i vand.

Find ny tilgangsslange med AquaStop her.

For lavt vandtryk
Kontroller vandtrykket direkte på vandhanen med en spand. Der skal strømme ca. 10 l vand pr. minut ud af den helt åbnede vandhane. Kontakt din installatør, hvis vandtrykket er for lavt.

F32
Registrering af ubalance

For at beskytte din maskine gennemføres centrifugering ikke eller kun med reduceret hastighed i tilfælde af for stor ubalance. 

Vask store og små stykker vasketøj sammen for at reducere ubalancen.

F33
Skum registreret / skum trænger ud

Især ved ikke så snavset vasketøj og gardiner kan stor overdosering eller brug af uegnet eller gammelt vaskemiddel føre til dannelse af store mængder skum og at skum trænger ud af sæberummet.

Reducer vaskemiddeldoseringen.

F34 / F61
Maskinen kan ikke låse lågen.

Luk lugen (der høres et tydeligt klik). Især når maskinen er fyldt helt opkan det ske, at lugen ikke lukkes korrekt. Kontroller også, om et stykke vasketøj er kommet i klemme mellem luge og hus.

Kontroller dørlås. Find ny dørlås til Bosch vaskemaskine.

E80
Fejl i drevkredsløbselektronik registreret
 

Tilbage til top

 

Bosch Siemens kondenstørretumbler


CLN: Renseprogram kører (tørretumbleren er igang med et renseprogram og kondensator spules ren)

E: Kontakt en servicemontør

F09: Fejl på føleren

F11: Fejl på styreprint

Kondenslampen lyser: Vandbeholderen er fyldt. Tøm den.

Tilbage til top

 

Bosch Siemens tørretumbler


Fejl på tørretumbler fra Bosch: Det betyder fejlkoderne

Viser din Bosch tørretumbler fejl? Fejlkoder er moderne hvidevarers måde at kommunikere på, når der er noget, der ikke virker, som det skal.

Og selvom der vises fejl på din Bosch tørretumbler, behøver du ikke nødvendigvis at skulle ud at finde penge til en ny maskine. Det kan sagtens være, at en ny reservedel kan udbedre skaden, så din maskine bliver som ny igen. 

Start altid med at kigge i instruktionsmanualen

Så snart din Bosch tørretumbler viser fejl, bør du finde instruktionsmanualen frem. Kan du ikke finde svaret i din instruktionsmanual? Så har vi fundet nogle fejlkoder og det medfølgende problem, som du måske kan bruge, når du skal have fikset din tørretumbler.

Her er nogle af de mest almindelige Bosch tørretumbler fejl:

  • CLN: Renseprogrammet er i gang.
  • F09: Der er en fejl med føleren.
  • F11: Der er en fejl med printet.
  • Kondenslampen lyser: Vandbeholderen i tørretumbleren er fyldt.
  • E: Du bør kontakte en professionel tekniker. 

Tilbage til top

 

Bosch Siemens opvaskemaskiner

Fejlkode      Årsag Løsningsforslag
1 eller F

Hanen er tilstoppet

Rens
E15

Vand i bunden 

 

E23

Modstandsfejl i afløbspumpen eller elektronikfejl (styreprint)

 

E24 / E25 Der pumpes ikke vand ud af maskinen.

Dette kan skyldes pumpen, sien eller afløbsslangen. Tjek alle 3 dele for at fejlfinde, hvilken del der skal enten renses eller skiftes.

     

 

Bosch Siemens opvaskemaskiner med Zeolit

Fejlkode      Årsag Løsningsforslag
E:21-30

Zeolit-beholderens opsugningsåbning er tildækket af service

Sæt service i maskinen på en sådan måde, at zeolit-beholderens opsugningsåbning er fri
E:21-60

Varmelegemet er tilkalket 

Afkalk maskinen. Anvend maskinen med afkalkningsanlægget

E:30-00

E:31-00

Vandbeskyttelsessystemet er aktiveret

 

E:32-00

Tilgangssslangen har et knæk.

eller

Vandhanen er lukket.

eller

Vandhanen sidder i klemme eller er tilkalket.

eller

Sier i vandtilslutningen til tilgangsslange eller Aquastopslangen er stoppet til.

 

Før tilgangsslangen uden knæk.

eller

Åbn for vandhanen.

eller

Åbn for vandhanen. Flowmængden skal være min. 10 l/min, når der er åbnet for vandtilløbet.

eller

Sluk for maskinen og rengør sien i tilgangsslangen

 

E:34-00 Der løber konstant vand ind i maskinen
E:61-02 Afløbspumpen er blokeret eller afdækningen på pumpen er løs

Rengør afløbspumpen eller tryk afdækning på pumpen fast

E:61-03

Afløbsslangen er tilstopppet eller har et knæk.

eller

Vandlåstilslutningen er stasdigvæk lukket.

eller

Afløbspumpens afdækning er løs.

Før afløbsslangen uden knæk og fjern evt. rester.

eller

Kontroller tilslutningen på vandlåsen og åbn den om nødvendigt.

eller

Tryk afløbspumpne afdækning rigtigt i hak.

E:90-01 Netspændingen er for lav Der er ingen maskinfejl. Kontakt en elektriker.
E:92-40 Sier er snavsede eller tilstoppede Rengør sierne

Tilbage til top

 

Bosch vaskemaskine pumpe


Tilstoppet pumpe i din Bosch vaskemaskine

En af de fejlkoder, som du med sikkerhed ikke har lyst til at se, det er fejlkode F18. Fejlkode F18 betyder nemlig, at vaskemaskinen har problemer med at komme af med alt vandet. Hovedårsagen bag dette problem er med stor sandsynlighed, at afløbspumpen er tilstoppet, eller at afløbsslangen er tilstoppet. Hvis du har fundet den rette reservedel her hos os, og er klar til selv at reparere din Bosch-vaskemaskine, skal du først og fremmest huske at slukke for alt og koble den fra al strøm.
 

Udskift den tilstoppede pumpe

Når du har sikret dig, at al strøm er slukket, kan du begynde at kigge efter andre fejl i vaskemaskinen. Det første sted, du kan undersøge, er afløbsslangen. Hvis afløbsslangen intet fejler, og heller ikke har nogen knæk, er du sikret, at det i hvert fald ikke er der, at fejlen er opstået. I nogle tilfælde er det så simpelt, at afløbsslangen skal rettes ud efter et uhensigtsmæssigt knæk. Det næste, du bør undersøge, er trevlesien, som du samtidig kan rense, nu hvor du alligevel har fat i den. Når først du har fjernet trevlesien, så har du bedre adgang til pumpen, som i de fleste tilfælde vil være det største problem.

Sørg for at tjekke alle elementer, der har med pumpen at gøre. Det vil sige, at pumpevingen skal kunne dreje rundt, og at selve pumpen er renset for al slags skidt, som ikke bør være der. Hvis din Bosch-vaskemaskine stadig melder fejlkode F18 efter disse tiltag, kan det være et forsøg værd at undersøge afløbsslangen og sørge for, at den heller ikke er tilstoppet.

Fortsætter din Bosch vaskemaskine stadig med at melde fejl, er det med stor sandsynlighed fordi, at selve afløbspumpen trænger til at blive udskiftet. I det tilfælde kan du finde en reservedel her hos os.

Tilbage til top

Finder du ikke det du søger, kan vi sikkert hjælpe dig

Kontakt os med informationen fra typeskiltet på support@reservedele.nu eller +45 87 26 23 15