Afkalkningsmiddel 250 gram fra Bosch Siemens

37167

Afkalker til vaskemaskine og opvaskemaskine

91,75 kr.
1 stk. - 91,75 kr.
På lager - leveres indenfor 1-2 hverdage

Trustpilot ★  | 1 års returret | Dansk webshop 

Afkalker til vaske- og opvaskemaskiner. Originalt produkt fra Bosch, Siemens, Gaggenau og Neff
 
Kan bruges i ALLE vaskemaskiner og opvaskemaskiner.
 
Egnet til hurtig og effektiv fjernelse af skadelige kalkaflejringer i maskinen.
Indhold: 250 g. - rækker til 1 behandling
 
Brugsanvisning vaskemaskine:
Må ikke anvendes i emaljerede beholdere.
Hæld dåsens indhold i vaskemaskinen (uden vasketøj og vaskemiddel), og udfør et program til kulørt vask på 60 grader uden forvask. 
Udfør derefter programmet igen for at skylle vaskemaskinen grundigt.
 
Brugsanvisning opvaskemaskine:
Må ikke anvendes sammen med opvaskemidler.
Start opvaskemaskinen uden service med det program, som har den højeste temperatur.
Luk forsigtigt opvaskemaskinen op efter 30 minutter, og tilsæt dåsens indhold. Undtagelse: Hvis maskinen har et plejeprogram (se brugsanvisning):
Vælg plejeprogrammet, og tilsæt afkalkningsmidlet inden programmets start.
Udfør derefter programmet igen for at skylle opvaskemaskinen grundigt.
 
Advarsel:
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: søg lægehjælp.
 
Indholdsstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004:
<5% nonioniske overfladeaktive stoffer, >30% citronsyre, 5-15% maleinsyre.  
https://www.pms-sinsheim.de/verzeichnis_inhaltsstoffe/#

1-2 dages levering
på lagervarer

365 dages returret
 

Vores kunder elsker os
4,8 Trustscore

Erfaren kundeservice
85 års samlet brancheerfaring