Fejlkoder til Fagor hårde hvidevarer

De opgivne fejlkoder må kun opfattes som retningsgivende. Fagor kan ændrer disse koder med fremkomsten af nye apparater, ligesom der kan forekomme specielle fejlkoder nogle de enkelte modeller.

 

Vaskemaskiner

 

Opvaskemaskiner

 

Fagor vaskemaskine
 

Fejlkode      Årsag Løsningsforslag
F01
Tager ikke vand ind

Undersøg om der er åbnet for vandhanen.

Kontroller om filter ved vandhane og tilslutning på maskinen er tilstoppet.

Kontroller niveaukontrol og slanger. Find ny tilgangsslange her.

F02
Tømmer ikke vand ud. Kan ikke centrifugere.

Undersøg om trevlefilteret eller kondensator skal renses. 

Undersøg slanger i forbindelse med afløbspumpen og om der er knæk på slangen. Find ny afløbsslange her.

Udskift lænsepumpe. Find ny pumpe. 

C03
Kan ikke centrifugere.

Ubalance i tromle. For meget tøj i maskine. Undersøg at tøjet ikke klumper sammen. Store dele så som lagner og dynebetræk. 

Kontroller motorkul. Find kul til Fagor vaskemaskine.

F04
Vil ikke starte

Lågen ikke lukket rigtigt. Luk lugen (der høres et tydeligt klik). Især når maskinen er fyldt helt opkan det ske, at lugen ikke lukkes korrekt. Kontroller også, om et stykke vasketøj er kommet i klemme mellem luge og hus.

Kontroller dørlås. Find ny dørlås til Fagor vaskemaskine.

F05
NTC fejl

Kontroller varmelegeme og NTC føler (sidder monteret i varmelegeme). Når maskinen melder denne type fejl er det næsten altid varmelegemet som er gået i stykker. 

Udskift NTC eller varmelegeme. Find nyt varmelegeme til Fagor her, NTC føler kan findes her.

F06
Varmer ikke

Kontroller varmelegeme og NTC føler (sidder monteret i varmelegeme). Når maskinen melder denne type fejl er det næsten altid varmelegemet som er gået i stykker. 

Udskift NTC eller varmelegeme. Find nyt varmelegeme til Fagor her, NTC føler kan findes her.

F07
Oversvømmelse

Undersøg om maskinen er utæt, husk at se i bunden af maskinen.

Kontroller aquastop slange. Find ny tilgangsslange her.

F08
Programfejl

Tilkald service.

Tilbage til top

 

Fagor opvaskemaskine

 

Model med display

Disse modeltyper identificerer fejlen med bogstavet F efterfulgt af nummer fra 1 til 9.

Model uden display

Hvor der opstår en fejl, afgiver maskinen en serie bip-lyde, som stopper efter 7 sekunder og starter igen. For at stoppe bip-lydene presses start/pause knappen. 

Fejlkode      Årsag Løsningsforslag
F1 / 
Antal bip: 1
Låge ikke lukket korrekt

Låge ikke lukket korrekt.

Kontroller dørlås. Find ny dørlås til Fagor opvaskemaskine

F2 / 
Antal bip: 2
Opvaskeren tager ikke vand ind

Undersøg om der er åbnet for vandhanen.

Rens si ved ventil og hane.

Kontroller slange og aquastop. Find ny tilgangsslange her.

F3 / 
Antal bip: 3
Vandet tømmes ikke ud af maskinen

Undersøg om pumpen eller filteret blokeret.

Find ny afløbspumpe her

Undersøg afløbsslange, tjek for knæk på slange. Find ny afløbsslange her.

F4 / 
Antal bip: 4
Oversvømmelse

Undersøg om maskinen er utæt, husk at se i bunden af maskinen.

F5 / 
Antal bip: 5
Maskine for varm

Når maskinen melder denne type fejl er det næsten altid varmelegemet som er gået i stykker. Vi anbefaler derfor at skifte denne og ikke NTC føleren. Find nyt varmelegeme til Fagot opvaskemaskine.

Kontroller NTC føler. Ny NTC føler kan findes her.

F6 / 
Antal bip: 6
Varmer ikke

Når maskinen melder denne type fejl er det næsten altid varmelegemet som er gået i stykker. Vi anbefaler derfor at skifte denne og ikke NTC føleren. Find nyt varmelegeme til Fagot opvaskemaskine.

Kontroller NTC føler. Ny NTC føler kan findes her.

F7 / 
Antal bip: 7
Temperatursensor virker ikke

Kontroller NTC føler. Ny NTC føler kan findes her.

F8 / 
Antal bip: 8
Vandtryk fejl

Undersøg om der er åbnet for vandhanen.

Kontroller slange og aquastop. Find ny tilgangsslange her.

Kan skyldes manglende spuletryk, kontroller filtre og spulemotor ikke er blokeret. Find ny spulemotor her.

F9 / 
Antal bip: 9
Ingen vandfordeling

Kontroller vandfordeler motor. Søg efter ny her.

Tilbage til top

Finder du ikke det du søger, kan vi sikkert hjælpe dig

Kontakt os med informationen fra typeskiltet på support@reservedele.nu eller +45 87 26 23 15